ersättning vid försenat flyg

Ersättning vid försenat flyg – möjligheter, hjälp och kompensation

Det finns få saker som är så irriterande som att bli försenad på en resa, men vad många inte vet är hur lätt det är att få ersättning vid försenat flyg. Det finns inom EU väldigt bra lagstiftning som verkligen står på resekonsumentens sida, så det som är mer utmanade är egentligen mest att ha koll på och orka med det administrativa. Inte sällan är det långa väntetider, och det kan kännas som att du som individ behöver ha bra koll på vad som gäller. Bara att själv ta reda på om du har rätt till ersättning för försenat flyg eller inte är knepigt, och det kan behövas både rättskunskap och en massa underlag.

Ta hjälp för att få ersättning vid försenat flyg

Ett tips är då att ta hjälp av några som är specialiserade på detta, och som direkt också kan kolla om du har rätt till ersättning vid försenat flyg eller inte – som smarta tjänsten Flightright. De har system som analyserar tusentals flygankomster (för det är ankomst som räknas, inte tänkt avgång) och uppgifter om rådande väder etc under just ditt flygs avgång, och direkt kan ge förhandsinformation om förmodad ersättningsnivå. Visar det sig att din försening bör ge kompensation så kan du ge dem tillstånd att driva ditt case mot det flygbolag du rest med. De tar bara betalt om du får rätt, och det kostar då 25% av den ersättning du får från flygbolaget. Det är verkligen en win-win, för du får ju också den ersättning du är berättigad till – men kanske inte själv hade klarat av att begära.

ersättning vid försenat flyg

Hur mycket kan jag förvänta mig att ersättas med efter en flygförsening?

Du har många rättigheter redan vid mindre förseningar, och flygbolaget är skyldigt att informera dig om vilka dessa är. Däremot för att få ekonomisk ersättning, som den typ som det är smidigt att använda FlightRight som hjälp till, så gäller lite andra riktlinjer.

Om du är mer än tre timmar försenad till din slutdestination jämfört med den tid det är sagt att du ska landa så har du rätt att få ekonomisk ersättning på:

  • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer
  • 400 euro för alla flygningar inom EU som är längre än 1 500 kilometer, eller för alla övriga flygningar som har en längd mellan 1 500 och 3 500 kilometer
  • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler

Du kan även ha rätt till andra ersättningar, som för mat på flygplatsen, missad hotellnatt eller till och med förlorad arbetsinkomst.

Däremot finns även omständigheter som anses vara extraordinära och som gör att reglerna om ersättning inte gäller. Till sådana räknas till exempel strejk, avstängningar av flygplatser eller luftutrymme, politisk instabilitet, dåliga väderförhållanden, fågelkollision och oförutsedda säkerhetsrisker. Det är upp till flygbolaget att bevisa att förseningen berodde på någon av dessa omständigheter.

Har du lyckats få ersättning någon gång? Berätta gärna!

Vill du läsa tips om hur du ska göra för att själv upplevas som den värsta flygresenären så finns lite härliga tips till det här. Tips: följ inte dessa råd!