Resebloggare med klimatpolicy – 2019, ett ”klimatneutralt” år?

Flygresor. Det skaver. Jag tror på resande, av många anledningar. För förståelse över landgränser och kunskap om världen. För fördelning av ekonomiska resurser – turism är en stor del i många länders BNP idag. För välmående som spiller över i folks beteenden. Och well. Till och med för helt egoistiska skäl. För att vi älskar världen för mycket för att kunna låta bli.
Samtidigt så tror jag på att vi alla behöver bidra till att nå målen i Parisavtalet – genom våra handlingar, från smått till stort. Och, hur mycket vi än gör på andra områden i livet så är flygresor det enskilt största som man som individ kan påverka. Jag tror inte på att individers flygfria val är det främsta medlet framåt, och jag erkänner; jag ser inte det som ett alternativ för mig själv. 

Men jag tror på det här;

  • Jag tror på aktiva val och medvetenhet kring resor, sätt att resa gällande transport såväl som beteende på resmål. 
  • Jag tror på forskning och utveckling. Jag tror inte att flygfritt är det enda och rätta sättet att få rätt förändring på sikt. Det vill säga; folk kommer att resa, folk kommer att flyga. Vi behöver utveckling av flyget (också) – inte (bara) tro på tysta protester eller avstannande. 
  • Jag tror på makroekonomi. Jag tror på ekonomiska och politiska styrmodeller framför andra. 
  • Jag tror på investeringar i projekt som ger större effekt / positiv klimateffekt än enskilda avsteg från flygresor och den påverkan det får. Det innebär således en tro på positiva effekter av klimatkompensering. Obs: inte som enda åtgärd, utan i kombination med ovan.

Med avsteg i detta kommer jag under 2019 lägga några ramar för mitt resande. Målet är att det ur reseperspektiv ska vara ett klimatneutralt* år. Om jag når det helt eller inte vet jag inte i dagsläget – men såhär har jag tänkt att det ska se ut. Min klimatpolicy som resebloggare år 2019. 

Inrikesresor – Policy

För inrikesresor har jag en stark policy; Flyg ska helt undvikas. 

Avsteg från policy: Avsteg kan dock behöva ske om starka skäl finns. Det kan vara ekonomiska (allt för stor skillnad), tid, utbud eller liknande. Det måste kunna tydligt motiveras, och i sådant ska flygresor klimatkompenseras. 

Utrikesresa (med flyg) / egen samt jobb

Utrikes finns inte lika stark policy – mitt 2019 blir inte flygfritt – men däremot tankar kring medvetande och aktiva val. 

1. Motivera behov

Jag vill att resor ska motiveras, även om det är så enkelt som att ”familjen behöver tid tillsammans och denna resa är vårt mål för i år” eller annat som kan anses vagt. Jag vill att slentrianresande (med flyg) ska undvikas. Nyckel är aktiva, medvetna beslut, och jag som individ avgör vad som är ett sådant för mig.

2. Eftersträva en hållbar resa

Resor kan, kring och på resmålet, vara mer eller mindre hållbara. Hur bo, hur äta, hur shoppa, hur bete mig, hur säkra inkomst till lokalbefolkning (mm)? Allt detta ska jag ha i åtanke, och när jag återberättar från resmål vill jag fokusera mest på upplevelser som är av mer hållbar karaktär. Är det relevant kommer jag inkludera hållbarhetsaspekt i rapportering från resmålet.

3. Klimatkompensation

Vare sig resan göras privat eller i jobbet (mitt vanliga eller som reseskribent) ska flygresan klimatkompenseras. Görs den i uppdrag av en uppdragsgivare inom mitt vanliga konsultjobb kommer jag uppmuntra det företaget till att ta den kostnaden, och jag kommer att märka ut kostnaden specifikt på min utläggsrapport. På så sätt kan jag sprida tanken ytterligare.

klimatpolicy resebloggare

Rapportering / reseguide – information om klimatpåverkan

För alla sammanfattande reseguider – den mer heltäckande från ett resmål – ska det finnas information om co2-utsläpp + kostnad för klimatkompensation. Om det är möjligt ska rapportering även inkludera information om alternativa resesätt som till exempel tåg. 

Fördelning av resor i mina kanaler

Jag tror på att resa nära, i Sverige och på avstånd som det finns andra alternativ än flyg att ta sig till. Vid en fördelning mellan Sverige, ”nära”, och ”längre bort” ska resorna ”längre bort” aldrig överskrida 50% av det totala (löpande) utbudet av reseinspiration i mina kanaler.
(Det innebär förstås inte att de utgör så stor del av mitt faktiska resande – men det är vad folk mest tycker om att läsa om och detta är en reseblogg för inspiration)

Ytterligare läsning i ämnet:

Jag tror på resor av många anledningar, och har berört det flera gånger tidigare i bloggen. Detta är inlägg jag kan plussa lite extra för.

Flygskam eller reseinspiration?

Jag tror inte på flygskam. Jag vill inte få resor att förknippas med skam överhuvudtaget, och kommer göra rapporteringen i reseguider och annat (enligt ovan) i ett separat stycke sist i resereportagen. Detta är för att mottagaren så själv kan bestämma om den vill läsa detta eller inte.

Jag kommer inte heller att lägga upp kvitton från min klimatkompensering officiellt varje gång. Jag tror det bidrar till en slå-mig-på-bröstet-mentalitet som jag lägger i samma korg som peka-ut-individ-flygskammande, och jag vill inte bidra till det. Det är inte vad jag tror på för rätt förändring på sikt. Mitt mål är att resa mer hållbart, att ta ansvar för mitt resande och att inspirera fler till det. 

Om klimatpolicyn och fler resebloggare som hakat på

Denna klimatpolicy är arbete konstant i utveckling. Jag tror att den just nu sammanfattar väl hur jag tänker och vill agera, men det kan komma information som gör att jag bör ändra den. Kanske har du input eller feedback? Kommentera gärna – jag uppmuntrar en konstruktiv och utvecklande dialog. Och detta är 2019. Här börjar jag. 2020 kanske den ser annorlunda ut?

Jag vill samtidigt uppmuntra fler reseinfluencers att följa denna policy eller göra en egen – det vill säga vara aktivt medveten kring sitt resande med fokus på flygresorna.
Här nedan kommer jag att uppdatera med länkar till resebloggare som har sådana (denna lista uppdateras med länkar, kommentera och/eller hänvisa till ditt ställningstagande om du vill länkas här).

Lite förtydliganden:

  • Klimatkompensering; Det finns många olika företag som jobbar med klimatkompensering. Jag kommer fokusera på FN-initiativ, och tror att jag huvudsakligen kommer att göra både beräkning och kompensation via Tricorona/klimatkompensera.se. För mer om hur jag tänker, kika här.
  • Neutral klimatpåverkan; Detta är såklart svårt att säga. Jag utgår från Tricoronas/klimatkompensera.se’s beräkningar per flygresa jag gör och anser det neutralt om jag kompenserat för alla mina sådana under 2019. Kanske kan det låta som att jag kommer att flyga som förr men bara betala och lätta mitt samvete? Det är inte min poäng, alls, och inte heller planen. Det hoppas jag framgår.
  • Tolkningsfrågor? Ja. Sådana finns det tveklöst. Detta är inte ett juridiskt dokument, och det kommer alltid gå att göra mer eller inkludera mer i min policy. Likaså rör den mitt resande och jag som reseinfluencer – inte mitt liv i helt. Och jag är inte perfekt, och detta kommer inte heller göra mig till det. Men; Jag vill kunna svara på frågan ”hur resonerar du?”, vill ha något att luta mig mot själv, och göra mitt för klimatet men ändå resa. Medvetet. 

Så, är du på, på något sätt?