Klimatpolicyn 2020 – påverkan via jobb och något jag är sjukt stolt över

2019 känns lite som året då den blossande flygskamsdebatten gick från explosivt sprakande och dömande till latent existerande – något som de flesta nog förhåller sig till och har en tanke om. Några slutar flyga helt, andra hittar tankesätt som känns rätt för en själv. Gör aktiva val och hittar sin väg framåt. För min del känns det som ett måste för att inte slukas i debattens svarta eller vita sidor. Jag skapade mig ett förhållningssätt inför året – som fortfarande känns helt rätt. Jag har rest, men jag har också valt aktivt och jag har kompenserat. 

Här kan du läsa om den klimatpolicy jag formulerade i början av 2019

Påverka bortom egna semesterresor

Det finns också andra sätt att påverka – för många människor har kanske möjligheten att påverka andra flygresor än just sina egna semesterresor. På mitt förra jobb ändrade jag den cykel som våra indiska resurser gjorde sk ”onsite-perioder” på – från flera kortare cykler till färre längre perioder. Det reducerade resorna med många procent – över hälften. Videokapabiliteter på jobb är såklart en annan enkel lösning på att behöva resa för möten – något som sedan länge är förväntat mer än något extra, även om kulturen i användandet såväl som tekniken och med det effektiviteten går framåt. 

Idag är jag konsult, och har precis skrivit ett avtal för mitt kommande halvår. Det är inte en roll som innebär mer resor än möjligen ett fåtal, men det känns ändå stort att jag vågade gå in och förhandla avtal med detta som en aspekt. Jag har inte hört talas om någon konsult eller konsultbolag som gjort det? Det finns säkert – men det kändes utmanande kaxigt som den egenkonsult jag är. På ett bra sätt. För att vara ännu tydligare; Jag är så sjukt stolt och glad över att ha avtalat in klimatkompensering för alla mina eventuella resor inom ramen för mitt jobbuppdrag.

2019 skrev jag ut vad jag betalat för klimatkompensation för mina resor i fakturorna, men tog inte betalt för dem. 2020 har jag avtalat in så att min uppdragsgivare får ta kostnaden. Det handlar om avtryck.

Klimatkompensering för flyg i mitt konsultavtal

Jag vill inte skriva ut detaljer om mina schabloner då mitt avtal är mellan mig och partner, men kan maila det om du är intresserad. De går dock nära hand i hand med de kostnader för specifika projekt klimatkompensera.se räknar ut för denna typ av resor.

Såhär står det i det avtal jag formulerat, och som är det vi skrivit under på;

Klimatkompensering flyg 

För resor med flyg utgår klimatkompensering*, vilken (mitt) AB åtar sig att utföra (kvitto kan uppvisas för relevant resa). 

Kostnaden läggs på faktura enligt nedanstående schablon. 

  • Inrikes (ToR): xxx SEK 
  • Utrikes (ToR), mindre än 3 timmars flygtid totalt: xxx SEK 
  • Utrikes utan mellanlandning (ToR), mer än 3 timmars flygtid totalt: xxx SEK 
  • Utrikes med mellanlandning (ToR), mer än 3 timmars flygtid totalt: xxx SEK

* klimatkompensering; Via projekt hos ex https://klimatkompensera.se eller https://viskogen.se

Varför så viktigt?

Detta är en liten grej för mig och i detta uppdrag, men min tanke är att det kan sätta tankar och ageranden i rullning. Liksom en semesterresa är planerad och sparad till – och sker i stor utsträckning som ett väldigt aktivt prioriterat val, få kan (/vill/bör) resa som slentrian – så borde även jobbresor vara på radarn som något som aktivt behöver beslutas. Och som ska bära sin kostnad även för klimatet. 

Att jag nu fått detta avtal signerat av min (mycket moderna och ansvarstagande) uppdragsgivare är stort för att det skulle kunna;

  • sätta resorna på någons mentala radar. Ge input till en resepolicy för ett helt bolag? Få tankar på klimatkompensering eller andra sätt att ta ansvar för klimatavtrycket från resorna? 
  • vara en kostnad som trots att den är liten i sammanhanget är betydande och påverkar valet kring att resa eller inte resa?
  • visa till andra konsultbolag att detta går att göra. Resor för konsulter har ett pris. Kanske tar ett annat, större bolag inspiration? Tänk om detta en dag blir kutym? 

Vi kan inte trolla bort avtrycket från de flygresor vi gör, men genom investeringar i klimatpositiva projekt så vänds en ”ofrånkomlig” negativ klimateffekt till en mer neutral. Alltid något? Alltid något!